Serwisant 6.2 wersja spakowana do zip

Serwisant 6.2 wersja spakowana do zip
 Hot
Rozmiar pliku:
14.52 MB
Wersja:
6.2
Autor:
Email:
serwisant[małpka]serwisant[kropka]eu
Data:
14 maj 2019
Pobrania:
399 x
Zmiany

Wersja 6.2.5

Dodano opcję wyboru zakresu raportów - Tylko obowiązkowe przeglądy techniczne / Wszystkie przeglądy dla wykazu miesięcznego przeglądów
Dodano pole nr fabrycznego kasy dla wykazu miesięcznego przeglądów
Dodano możliwość wydruku raportów dla pojedynczych urzędów skarbowych
Jeżeli przy danym przeglądzie kasy nie został zapisany nr ewidencyjny to do wykazu miesięcznych przeglądów pobierany jest z kartoteki kasy.

Wersja 6.2.4

NOWA FUNKCJA
Raport będący wykazem wykonanych obowiązkowych przeglądów.
Raport z podziałem na Urzędy Skarbowe Podatników i niezbędnym choć minimalnym zestawem pól.
Dla miesiąca poprzedzającego tworzony dwoma kliknięciami

POPRAWKI
Modyfikacje eksportu do ELZAB EKKR
Modyfikacje API Novitus.

Wersja 6.2.3

NOWA FUNKCJA
Dodano Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas
Dodano pole "Rodzaj kasy" w modelach kas.
  - Kasa z papierowym zapisem kopii.
  - Kasa z elektronicznym zapisem kopii
  - Kasa on-line
Dodano pola "Powód instalacji kasy" oraz "Kasa rezerwowa" do API Novitusa (API v 1.02).
Zmodyfikowano wymiany seryjne. Można dokonać seryjnej wymiany częstotliwości przeglądów i aktualizacji dat następnego przeglądu.
Inne poprawki.

Wersja 6.2.2

NOWA FUNKCJA
Dodano możliwość zapamiętania adresu zamieszkania dla Serwisu będącego osobą fizyczną.
Zmodyfikowano wzorzec protokołu odczytu z pamięci fiskalnej. W przypadku podatnika i/lub serwisu będącego osobą fizyczną wstawiane są dane adresu zamieszkania.
NOWA FUNKCJA
Zaprojektowano i wdrożono nowy wzór Zgłoszenia danych dotyczących kasy przez serwis. Dwa rodzaje: pionowy i poziomy.
NOWA FUNKCJA
Zaprojektowano i wdrożono nowy wzór Zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podatnika. Dwa rodzaje: pionowy i poziomy.
Obie wersje protokołów obsługują odmienne rodzaje danych dla podatnika/serwisu będącego osobą fizyczną.

POPRAWKI
Zmieniono obliczanie sum sprzedaży PTU na protokole. Obecnie jest obliczana razem z kwotą PTU (brutto).
Naprawiono zerujący się czas inicjalizacji fiskalnej kasy.
Wprowadzono dwa dodatkowe pola przy inicjalizacji kasy: Powód instalacji i Kasa rezerwowa. Wykorzystywane przy Zgłoszeniu danych dotyczących kasy przez podatnika.

Wersja 6.2.1

Poprawki we wzorcu protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej.
Dodano możliwość obliczenia podsumowania dla szczegółowych wyliczeń sprzedaży i naliczonego podatku VAT dla protokołu protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej
Wersja 6.2.0


NOWA FUNKCJA
Dodano możliwość zapamiętania adresu zamieszkania dla Podatnika będącego osobą fizyczną.
NOWA FUNKCJA
Wprowadzono ewidencję protokołów z odczytu zawartości pamięci fiskalnej.
NOWA FUNKCJA
Zaprojektowano możliwość generowania protokołów odczytu zawartości pamięci fiskalnej wg Rozporządzenia z 2019 roku
NOWA FUNKCJA
Zaprojektowano oraz wdrożono nowy wzorzec wydruku dla protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej.


 
 
 
 
Powered by Phoca Download